Kontakt

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
(02) 229 40 00
www.nd-mb.si

ID za DDV: SI24909165
Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416
Matična štev.: 5650437

Prodaja vstopnic in informacije

Narodni dom Maribor, Informacijska pisarna 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
vstopnice@nd-mb.si
(02) 229 40 11, (02) 229 40 50
031 479 000, 040 744 122

Vodstvo

Vladimir Rukavina, direktor
(02) 22 940 01, vladimir.rukavina@nd-mb.si

Andrej Borko, pomočnik direktorja
(02) 22 940 08, andrej.borko@nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek, pomočnica direktorja za finance 
(02) 22 940 04, marinka.jerman.jelek@nd-mb.si 

Maša Novak, vodja službe za splošne zadeve
(02) 22 940 01, masa.novak@nd-mb.si 

Alenka Klemenčič, poslovna sekretarka, producentka festivala Folkart
(02) 22 940 01, alenka.klemencic@nd-mb.si

Stanka Osterc, samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03, stanka.osterc@nd-mb.si

Špela Ribič, dokumentalistka 
(02) 22 940 25, spela.ribic(at)nd-mb.si

Odnosi z javnostmi & marketing

Boris Črnič, vodja odnosov z javnostmi
(02) 22 940 15, boris.crnic@nd-mb.si

Mojca Pušnik, vodja marketinga
(02) 22 940 27, mojca.pusnik@nd-mb.si

Katja Žižek, strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 17, katja.zizek@nd-mb.si

Producenti

Urška Košica, Art kamp
urska.kosica@nd-mb.si

David Braun, JazzLent in Jazz Podij
david.braun@nd-mb.si

Andrej Težak, Večerov oder
tesky@kurz.si 

Vlado Šega, Jurčkov oder
vlado.sega@festival-lent.si

Gregor Čerič, Sodni stolp in After na Minoritih
(02) 22 940 66, gregor.ceric@nd-mb.si

Tina Vihar, Salon glasbenih umetnikov
(02) 22 940 14, tina.vihar@nd-mb.si

Mladinin oder
mladinin.oder@gmail.com
 
Marjan Rajbenšu, gledališki in otroški programi
(02) 22 940 05, marjan.rajbensu@nd-mb.si 

Alenka Klemenčič, Folkart
(02) 22 940 67, alenka.klemencic@nd-mb.si 

Goro Osojnik, programski vodja uličnega gledališča
goro.osojnik@gmail.com

Marko Brumen, producent uličnega gledališča
(02) 228 12 50, marko.brumen@nd-mb.si 

Maja Pegan, Živa dvorišča
maja@drustvo-hisa.si

Slavko Škvorc, stand-up
slavko.skvorc@nd-mb.si

Željko Pintarič, Športni Lent
zeljko.pintaric@nd-mb.si

Uroš Mencinger, Sladolent
uros.mencinger@siol.net

Nina Roškar, Wetrinsky
salon.peron@gmail.com

Minka Veselič Kološa, Odprta plesna scena
minka.veselic@jskd.si

Računovodstvo & tehnika

Denis Valentan, računovodja
(02) 22 940 74, denis.valentan@nd-mb.si

Tehnična ekipa
tehnika@nd-mb.si